• LIEZĒRES PAGASTS

LIEZĒRES PAGASTA PĀRVALDE, tel.: 64807246, epasts: liezere@madona.lv